}

Alumeco och Metallcenter fusioneras och blir ETT företag

Alumeco och Metallcenter fusioneras och blir ETT företag

Vi kommer att fusionera våra två metallbolag genom att Metallcenter Sverige AB införlivas i Alumeco Sverige AB. Sammanslagningen innebär att produktområdena aluminium, koppar, mässing och brons nu kommer att marknadsföras och säljas från det gemensamma företaget Alumeco Sverige AB. Fusionen är planerad att genomföras den 1 februari 2018, men vi kan redan nu erbjuda alla våra produktgrupper även genom Alumeco Sverige AB.

 

Sammanslagningen har förberetts internt under en längre tid och kommer att innebära mycket få förändringar för personalen. Vi har under många år haft samma VD, och därmed liknande arbetssätt och igenkännande företagskultur. Detta faktum, tillsammans med att våra kundsegment i mångt och mycket är desamma, underlättar hela fusionen markant. Vi kommer inte att göra några organisationsförändringar eller personalneddragningar, utan hela vår säljkår kommer fortsatt supportera er, och vår förhoppning är att ni skall uppleva oss som en ännu bättre partner i och med fusionen.

Effekterna av förvärvet blir att vi kan erbjuda våra kunder:


- En kontaktperson för alla våra produktgrupper
- En leverans och en faktura oberoende av vilken/vilka metaller som beställs
- Enklare materialförsörjning med ett bredare produktutbud

 

Specifikation över kontorsenheter som ingår i det nya Alumeco Sverige AB.

 

 

Vid ytterligare frågor kring fusionen, kontakta gärna er nuvarande säljare alternativt:


Thomas Wulff, VD

+46-702-915828

thw@alumeco.se

 

Kajsa Wollhag, projektledare för fusionen

+46-10-4761055

kwo@alumeco.se

 

Huvudkontor:
Alumeco Sverige AB

Marieholmsgatan 56

415 02 Göteborg

Email: mail@alumeco.se

Tel: 010-4761000

Fax: 031-582404

Organisations nr: 556529-9590
Bankgiro nr: 5005-9799