}

Nyt medlemskab af Dansk El-Tavle Forening (DETF)Metalcenter Group A/S er blevet medlem af Dansk El-Tavle Forening (DETF).

Metalcenter Group A/S leverer i dag til hovedparten af el-tavle-producenter i Skandinavien – og flere internationale OEM’er.
Metalcenter Group er i dag Skandinaviens største kobberleverandør med centrallager i Odense.

Kort om foreningen:

Dansk El-Tavle Forening (DETF) er en brancheforening, hvis formål er at samle danske el-tavlebyggere, og de mest betydende leverandører til disse. Foreningen sikrer gennem uddannelse, vejledning og information, høj kvalitet for dansk el-tavle produktion.

Foreningen samler de danske tavlebyggere i én forening, der medvirker til påvirkning af rammerne omkring branchen.

Foreningen består af to medlemsgrupperinger, primære medlemmer, som er selve el-tavleproducenten og associerede medlemmer, som er komponent- & systemleverandøren til El-tavle producenten, samt rådgivere, relaterede myndigheder og skoler.

Sammensætningen af medlemmer skaber et fora, hvor medlemmerne kan udveksle erfaring og holdninger. Der sammen styrker produktionen af el-tavler i Danmark.

P.t. er alle de største og mest betydende el-tavleproducenter i Danmark medlem af foreningen, ligesom de mest betydende leverandører også er medlem.

(Kilde: https://detf.dk/om-detf/)